Browsing by Contributor Kumar, Sunaina

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 40 < previous 
Issue DateTitleContributor(s)
2018Unit-15 Normal Distribution and its InterpretationBansal, I.K.; Vasishtha, K.K.; Gyanani, T.C.; Sharma, M. C.; Shukla, Snehlata; Kumar, Sunaina
2018Unit-16 Administration Related ActivitiesMani, R.S.; Dekhtawala, P.B.; Pradhan, N.; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-16 Correlation - Its Interpretation and ImportanceBansal, I.K.; Vasishtha, K.K.; Gyanani, T.C.; Sharma, M.C.; Shukla, Snehlata; Kumar, Sunaina
2018Unit-16 Guiding StudentsRita, Hema; Saxena, Saroj; Mukhopadhyaya, S.; Srivastava, J.P.; Bala, Kanchan; Singh, L.C.; Chaudhary, Sohanvir S.; Raina, M.K.; Joshi, D.; Rangnathan, Namita; Kumar, Sunaina; Sharma, V.K.
2018Unit-2 Agencies of EducationDagar, B.S.; Panda, Prabodh K.; Pradhan, Rajashree; Sharma, M.C.; Anand, C.L.; Pandit, P.N.; Kumar, Sunaina
2017Unit-2 Online MarketingKumar, Sunaina
2018Unit-2 Structure of School EducationS., Shailaja; Pradhan, Netrananda; Joseph, K.S.; Panigrahi, Sudarshan C.; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-3 Philosophical Basis of EducationDagar, B.S.; Panda, Prabodh K.; Pradhan, Rajashree; Sharma, M.C.; Anand, C.L.; Pandit, P.N.; Kumar, Sunaina
2017Unit-3 Publisher- Distributor AgreementKumar, Sunaina
2018Unit-3 School OrganisationS., Shailaja; Pradhan, Netrananda; Joseph, K.S.; Panigrahi, Sudarshan C.; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-4 Democratic Principles in EducationDagar, B.S.; Panda, Prabodh K.; Pradhan, Rajashree; Sharma, M.C.; Anand, C.L.; Pandit, P.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-4 Organisational BehaviourS., Shailaja; Pradhan, Netrananda; Joseph, K.S.; Panigrahi, Sudarshan C.; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-5 Personality of a TeacherPatel, R.C.; Shivaji, Shailaja; Joseph, K.S.; Srivastava, Sujata; Menon, M.B.; Dash, N.K.; S., Kumar; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-6 Roles of a TeacherPatel, R.C.; Shivaji, Shailaja; Joseph, K.S.; Srivastava, Sujata; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-7 Teacher DevelopmentPatel, R.C.; Shivaji, Shailaja; Joseph, K.S.; Srivastava, Sujata; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-8 Achievement TestsRaj, Anita Dev; Agarwal, Kuldeep; Jain, S.C.; Sharma, M.C.; Shukla, Snehlata; Kumar, Sunaina
2018Unit-8 Teacher EvaluationPatel, R.C.; Shivaji, Shailaja; Joseph, K.S.; Srivastava, Sujata; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dhar, T.N.; Kumar, Sunaina
2018Unit-9 Commonly Used Tests in SchoolsRaj, Anita Dev; Agarwal, Kuldeep; Jain, S.C.; Sharma, M.C.; Shukla, Snehlata; Kumar, Sunaina
2018Unit-9 Management Process and the TeacherSrivastava, Sujata; Pushpanadham, K.; Acharya, V.R.; Menon, M.B.; Dash, N.K.; Kumar, S.; Dash, N.K.; Kumar, Sunaina
2017Unit-9 Publishing Rights and ControlsKumar, Sunaina